Начало

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

Счетоводни услуги Варна "Ди-Ил КОнсулт" ООД

   Счетоводни услуги "Ди-Ил Консулт" ООД - гр. Варна предлага професионално счетоводно обслужване на фирми от различни сфери на икономиката на конкурентни цени. Клиентите ни получават изрядна счетоводна документация, компетентни съвети и индивидуално внимание, което ги прави спокойни за финансовото им състояние и дължимите данъци.

   Счетоводна къща "Ди-Ил Консулт" ООД - гр. Варна разполага с необходимия финансов, счетоводен, складов и ТРЗ софтуер. Притежаваме пълен набор от телекомуникационни средства, цифрови сертификати за универсален електронен подпис, които ни дават възможност да поддържаме непрекъснат контакт по електронен път, както с клиентите ни, така и с държавните институции.

   Предлагаме пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. В него е включено текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на вашата фирма, обработка на работни заплати, изготвяне на справки, подаване на всички задължителни осигурителни, данъчни декларации и отчети към държавните институции, както и представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ.

   Счетоводна къща "Ди-Ил Консулт" ООД - гр.Варна е Вашият доверен партньор. Свържете се с нас!

Предлагани Услуги

Абонаменто Счетоводно обслужване
АКТУАЛНИ ЦЕНИ
Еднократни Счетоводни услуги
АКТУАЛНИ ЦЕНИ
Регистрация на фирми
АКТУАЛНИ ЦЕНИ
On-line счетоводство
АКТУАЛНИ ЦЕНИ

За вас разработихме СЧЕТОВОДЕН КАЛКУЛАТОР, който има за цел да даде ориентировъчна цена, която НЕ представлява договорка, задължаваща страните.

Счетоводен Калкулатор

Вашата Цена е:

1. "Документ" е първичен счетоводен документ – фактура, кредитно/дебитно известие, митническа декларация, отчет за извършените продажби, протокол, касов ордер или дневно банково извлечение.
2. "Персонал" е наето лице, което се осигурява по реда на КСО и ЗЗО или получава доход по извънтрудово правоотношение.
3. Посоченият брой документи е за период – 1 календарен месец.
4. Цените са в лева и подлежат на предоговаряне.