Цени

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

ЦЕНИ

Абонаментно обслужване

Сключвайки договор за комплексни счетоводни услуги със "Ди-Ил Консулт" ООД, Ви гарантираме бързи, компетентни и ефективни решения на финансово - счетоводните и осигурителни казуси, постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на Вашия бизнес, както и цялостна защита на интересите на фирмата Ви пред държавните институции.

ЦЕНИ
Еднократни счетоводни услуги

 Регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД и ДЗЗД

 Всички видове промени в Търговския Регистър

 Регистрация на дружество по ДДС

 Годишно счетоводно приключване на фирми

 Попълване на годишни данъчни декларации на физически лица

 Публикация на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията

 Данъчни и осигурителни консултации

ЦЕНИ
On-line счетоводство

On-line счетоводство – улеснен начин за комуникация между "Ди-Ил Консулт" ООД, нейните клиенти и държавните институции.

ЦЕНИ
Регистрация на фирми

"Ди-Ил Консулт" ООД извършва първоначална регистрация на фирми в Търговския Регистър – ЕТ, ООД и ЕООД.

ЦЕНИ