За нас

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

За "Ди-Ил Консулт" ООД

Красимира Димитрова

Главен счетоводител

   Счетоводна къща "Ди-Ил Консулт" ООД се намира в гр. Варна и предоставя счетоводни услуги, регистрация на фирми, съдействие при данъчни ревизии на физически и юридически лица и on-line счетоводство. Ние сме счетоводна фирма, чиято работа е насочена към предприятия, които търсят надеждни счетоводни, данъчни и консултантски решения.


   Ние предлагаме широка гама от счетоводни услуги за нашите бизнес партньори. Тъй като нашата фирма е сравнително малка, но високо специализирана, клиентите ни се възползват от това и получават персонализирани качествени услуги.


   "Ди-Ил Консулт" ООД предлага широк кръг от счетоводни услуги, както за стартиращи фирми така и за фирми с дейност.

Безплатна консултация с цел определянето на правния статут на фирмата, необходима на клиента за извършване на желаната от него дейност (ЕТ, ЕООД или ООД);

Регистрация по ДДС, ако е необходима такава;

Подготовка на необходимите документи за регистрация на дружеството и тяхното подаване в Агенция по вписванията;

Съдействие при извършване на проверки и ревизии от страна на контролиращите държавни органи;

Абонаментно счетоводно обслужване на вече регистрираната фирма или новорегистрирана фирма, подавайки всички необходими документи и декларации по електронен път, без да се налага Вашето физическо присъствие;

Съвети и компетентни решения за по-успешно развитие на Вашия бизнес в дългосрочен план, оптимизирайки разходите ви за данъци и осигуровки;

   Защо да изберем счетоводни услуги от "Ди-Ил Консулт"?

   Три прости думи отговарят защо: Професионализъм, Качество и Цена.


Професионализъм и индивидуален подход към всеки клиент;

Качество на предоставяните счетоводни услуги и високо ниво на обслужване на нашите клиенти, което се постига чрез непрекъснато проследяване на измененията в законодателството, както и чрез използване на най-добрите счетоводни практики;

Цена - гъвкава и отворена към клиента, отговоряща на индивидуалните потребности;


   Благодарение на тези принципи успяваме да затвърдим гласуваното доверие към нас!