ПРОМОЦИЯ ЗА НОВИ ФИРМИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

Промоция за нови фирми

Ако имате план да създадете своя фирма или вече сте я регистрирали, но не сте упражнявали дейност до момента, ние Ви предлагаме:
  •  Безплатна регистрация по ЗДДС;
  •  Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирма в Търговския регистър (за нерегистрираните фирми);
  •  Безплатно счетоводно и данъчно годишно приключване.
  •  Абонаментен договор за 1 година;