Регистрация
на фирми

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

Регистрация на Фирми

  Счетоводна кантора "Ди-Ил Консулт" ООД - гр. Варна извършва първоначална регистрация на фирми в Търговския Регистър – ЕТ, ООД, ЕООД, както и регистрация на ДЗЗД в регистър БУЛСТАТ.

  Преди да пристъпите към регистрация на фирма, следва да сте решили:

    Каква да е правната форма под която ще осъществявате вашия бизнес?

    Какво име да изберете за вашата фирма?

    Какъв да е размерът на капитала на създаденото от вас дружество?

    Какъв предмет на дейност да посочите?

    В коя банка да откриете набирателната си сметка с оглед първоначалните и последващите разходи по банковите операции?

  Всички тези въпроси са изключително важни при учредяването на всяко дружество. Ние, от "Ди-Ил Консулт" ООД ще отговорим на тях изчерпателно и ще Ви дадем насоки за да вземете най-правилното решение за Вас, в зависимост от целите, които сте си поставили.

  Ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията на дружеството и ще Ви придружим в институциите, в които е необходимо Вашето присъствие. Срокът в Агенцията по вписванията е 5 работни дни, така че, след по – малко от седмица, Вие ще имате възможност да започнете Вашата дейност.

Регистрация на ЕООД и ООД
 •  Държавна такса към Агенция по Вписванията.

 •  Хонорар за подготовка на документи и регистрация.

 •  Нотариалнa таксa за заверка на подписа на Управителя на фирмата.

 •  Банкова такса за откриване на набирателна сметка.

 • Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмите, които сключат абонамент за годишно счетоводно обслужване.

Цена с включени абсолютно всички разходи: 228 лв.
Регистрация на ЕТ
 •  Държавна такса към Агенция по Вписванията.

 •  Хонорар за подготовка на документи и регистрация.

 •  Нотариална такса за заверка на подписа на Управителя на фирмата.

 • Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмите, които сключат абонамент за годишно счетоводно обслужване.

Цена с включени абсолютно всички разходи: 90 лв.
Регистрация на ДЗЗД
 •  Държавна такса към Регистър Булстат.

 •  Хонорар за подготовка на документи и регистрация.

 •  Нотариална такса за заверка на договор за гражданско дружество.

 • Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмите, които сключат абонамент за годишно счетоводно обслужване.

Цена с включени абсолютно всички разходи: 228 лв.