Еднократни
счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Ди-Ил Консулт"

Зад всеки успешен бизнес стои качествено счетоводно обслужване

Еднократни Счетоводни Услуги

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми без абонаментно обслужване (документите се предоставят най-късно до първи март на годината, следваща годината на счетоводно приключване):

Вид клиенти Цена на годишно приключване
Фирми с до 50 документа 150 лева
Фирми от 51 до 100 документа 200 лева
Фирми над 101 документа по договаряне
Еднократни такси за фирми без абонаментно счетоводно обслужване:
  •  консултации - 30 лева/час;
  •  попълване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ на физически лица – от 30 лева до 100 лева;
  •  регистрация по ЗДДС – от 100 лева до 300 лева;
  •  изготвяне опис на наличните активи – по договаряне;
  •  регистрация по ЗЗЛД – 30 лева;
  •  заявяване и получаване на формуляр А1 от НАП – 30 лева;
  •  изготвяне на документи за публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър – 30 лева;
  •  Изготвяне на жалба към издаден данъчен акт – по договаряне.

* "Ди-Ил Консулт" ООД си запазва правото за промени в цената. Месечното възнаграждение може да бъде променяно в зависимост от сложността на стопанските операции, които извършва дружеството. Всяка промяна в цената се извършва само след постигнато писмено споразумение между двете страни.